Digitalt håndtrykk for å markere partnerskapet. Klikk på bildet for større versjon til nedlasting.

- Dette er en internasjonal og nasjonal milepæl, sier administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft. 

Regjeringas hydrogen-satsing og anbudskonkurransen på Bodø-Moskenes har samme mål: et grønt skifte med utslippsfri transport og ny verdiskaping. Shell og Nordkraft ser anbudet på Vestfjorden-sambandet som en unik mulighet til å skape verdens første integrerte verdikjede for flytende hydrogen. Gjennom å ta i bruk eksisterende teknologi i en ny sammenheng er målet å skape et knutepunkt for produksjon og distribusjon av hydrogen i Nord-Norge. 

- Denne utviklinga ønsker Shell være en del av. Hydrogen har en sentral plass i vår globale strategi og vi har god kompetanse på området. Nå har vi funnet sammen med en partner med tilsvarende god lokalkunnskap i Nord-Norge og ekspertise på kraftforsyning. Sammen er vi et sterkt lag, fastslår adm. direktør Marianne Olsnes i A/S Norske Shell. 

Nytt produksjonsanlegg og nye arbeidsplasser 

Hydrogen-kontrakten som Vegvesenet skal lyse ut har oppstart i 2024. Shell har allerede gjennomført en teknisk mulighetsstudie av prosjektet der teknisk gjennomførbarhet er sett på for hele verdikjeden. Planen er å kunne produsere 5 000 tonn årlig – 2 000 tonn mer enn fergene trenger. Et slik volum vil kunne åpne et større hydrogenmarked og gi lavere kostander per produsert tonn. 

Anbudet kan utløse et marked i nord på opptil 10-15 000 tonn i året før 2030. Når anlegget kommer i drift, kan det gi 20-30 arbeidsplasser og i prosjektfasen vil det kunne bli arbeid og oppdrag for langt flere. Partnerne ser for seg å bygge produksjonsanlegget i Saltenområdet, der det er god tilgang på kraft og gode forhold for transport til Bodø og omegn. 

- Vi har stor tro på at dette vil skape aktivitet og jobbmuligheter i regionen - både i bygge- og driftsfasen. I tillegg til produksjonsanlegget vil vi etablere distribusjon til kai, lagring, kaianlegg og bunkringsanlegg, sier Olsnes – som opprinnelig kommer fra Andøy. 

Kompetanse og teknologi i hele verdikjeden 

Det er viktig at hele verdikjeden blir vurdert både med tanke på å sikre integrerte tekniske løsninger og et realistisk kostnadsbilde. Produksjon og nedkjøling som gjør gassen flytende er sentrale elementer som er kjent fra før. Distribusjon og bunkring av flytende hydrogen i stor skala er deler av verdikjeden der Shell har kompetanse fra sin LNG (naturgass)-forretning i tillegg til sin egen shipping-divisjon. Shell skal fra neste år transportere flytende hydrogen produsert i Australia med skip til Japan. 

Partnerskapet Shell-Nordkraft 

Nord-Norge er en landsdel med kraftoverskudd og i dag sendes dette overskuddet ut av landsdelen. Det er klart mer lønnsomt å ta denne kraften i bruk der den produseres. Det gjør Nordkraft gjennom Nordkraft DC med å tilrettelegge egnede tomter til ny, kraftkrevende industri – hydrogenproduksjon, datasenter, batterifabrikker eller andre formål. Nordkraft kjenner både kraftsystemet, kraftprodusentene og kraftkundene i landsdelen godt og har dermed utviklet en forretningskompetanse på dette området. 

- Vi vil både bidra til det grønne skiftet og flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord. Sammen med Shell kan vi skape en verdensledende industriell klynge basert på flytende hydrogen, forteller Frantzen. 

Behov for mye strøm 

Hydrogenanlegget vil kreve opptil 40 Megawatt strøm. Det tilsvarer en produksjon av strøm i nærheten av Bodø og Saltenområdet på ca. 320 millioner kilowattimer – dvs. 320 GWh. Det tilsvarer strømforsyning til ca. 16 000 norske husstander.  

- Vi har faktisk strøm nok - og dette partnerskapet setter oss i en god posisjon til å bli leverandør også av flytende utslippsfri hydrogen i Nord-Norge. Vi ser frem til en spennende anbudskonkurranse, avslutter de to direktørene Olsnes og Frantzen.