Pressemelding fra Hålogaland Kraft og Nordkraft 14. oktober 2020

- Det var mange gode spørsmål og godt engasjement fra kommunestyret i Tjeldsund, sier adm. direktør Ida Texmo Prytz. 

Prytz, som var til stede, sier videre at Hålogaland Kraft er svært glade for at alle eierkommunene har sagt ja, og vi venter i spenning på beslutning i Narvik kommune den 20. oktober.  

Dersom det blir et ja til fusjon, tas den endelige formelle beslutninga i ekstraordinære generalforsamlinger i Hålogaland Kraft og Nordkraft i slutten av oktober. 

Oversikt over kommunestyremøtene
Kommune  Dato for beslutning  Ja Nei
Harstad 1. oktober X  
Gratangen 5. oktober X  
Lødingen 6. oktober X  
Kvæfjord 8. oktober X  
Ibestad 8. oktober X  
Tjeldsund 14. oktober X  
Narvik 20. oktober    

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Hålogaland Kraft - Ida Prytz: mobil: 415 59 406               
epost: ida.prytz@hlk.no

Adm. dir. Nordkraft – Eirik Frantzen: mobil: 950 10 002 
epost: eirik.frantzen@nordkraft.no