Hardhaus ble tildelt medvindmidler i 2019 og 2020. (Foto: Sportsklubben Hardhaus)

Pressemelding 29. april 2021 (klikk på bildene for versjoner til nedlasting)

Nordkraft oppfordrer klubber, lag og foreninger i hele Narvik kommune til å søke på årets medvindmidler. Med fortsatt koronarestriksjoner blir årets tildeling viktig for å kunne stimulere til positive aktiviteter, både for utøvere og publikum der det er mulig.

Håper på flere søknader fra Ballangen og Kjøpsvik

Dette er det andre året som en større kommune. Det er derfor også andre året at Medvindmidlene har et større geografisk nedslagsfelt enn tidligere. 

– Det er mange ildsjeler rundt omkring, og vi håper at lysten til å få til aktivitet er større enn noen gang. Da er det godt å kunne bidra med midler for å sikre en realisering av de gode tiltakene, sier Mogstad.
Nordkraft håper på mange søknader fra den sørlige delen av kommunen, ettersom det kom få søknader fra dette området i fjor

– I fjor fryktet vi at mesteparten av aktiviteter og arrangementer ville bli avlyst som følge av koronarestriksjoner. Det gikk hardt ut over flere, men samtidig lærte vi underveis at det likevel er en god del som kan gjennomføres, sier han. 

Søknadsfrist og tildeling før sommeren

Det kan søkes om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller utgifter til drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". 

– Alle har vi håp om at samfunnet gradvis gjenåpnes, så da haster det å få disse midlene fordelt ut til bruk i klubber, lag og foreninger. Vi forstår at en forening eller klubb må «gå rundt» for å kunne kjøre f.eks. arrangementer. Det er derfor til forskjell fra tidligere år også mulig å søke om midler for å holde hjulene i gang. Det er kanskje ekstra viktig nå som det er fare for frafall, sier Mogstad.

Han mener at Medvindmidlene er viktigere enn noensinne for optimisme og aktivitet, og for å motvirke frafall og økonomiske problemer for kulturforeninger og idrettslag. 

– Det gjelder kanskje særlig i de månedene vi går inn i nå, før vi forhåpentligvis kommer i mål og igjen kan være sammen uten strenge regler, avslutter Mogstad.

Frist for søknad er 23. mai, og midlene fordeles før sommerferien.

Siden 2012, første hele driftsår for trinn to av Nygårdsfjellet vindpark, har Nordkraft hvert år fordelt Medvindmidlene til kultur og idrett. Medvindmidlene 2021 går til kultur og idrett i Narvik kommune, med gjennomføring i perioden medio juni 2021 – medio juni 2022.

Sangvirkelaget fikk medvindmidler i 2019. (foto: Sangvirkelaget)