Vår hovedvirksomhet er i Narvik og omegn, men har også virksomhet og prosjekter i flere deler av Norge. Dette betyr at vi er avhengige av leverandører som opptrer både lokalt og sentralt i markedet for leveranser til energiforsyningen.

For alle ledd i forsyningskjeden ønsker Nordkraft å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling. Nordkraft stiller objektive krav til sine leverandører innenfor blant annet HMS, ytre miljø og kvalitet.