Nyhetsarkiv

 • Betydelig økning i kraftproduksjonen i Ballangen

  Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve sammen med prosjektansvarlig i Ballangen Energi Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva.

  Ballangen Energi satte i forrige uke i gang med oppgraderingen av Hjertvatn kraftverk i Melkedalen. Oppgraderingen innebærer også bygging av Røvatn kraftverk, noe som vil gi mer vann og med det mer produksjon også i Hjertvatn kraftverk.

 • Forbedret finansiering

  Adm. dir. Eirik Frantzen

  Med virkning fra 15. august 2019 har Nordkraft tegnet en ny og forbedret låneavtale med et fellesskap av Danske Bank, DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen som nå er på plass er et viktig steg i riktig retning av flere grunner.

 • 473 000 kroner fordelt til idrett og kultur i medvind

  Narvik Atletklubb

  Med unntak av første medvindtildeling i 2012, da beløpet var en million kroner, har det aldri før vært så mange søkere som i år. Hele 46 søknader kom inn. Det er ti mer enn de to siste årene, og nesten en dobling fra 2013.

 • Kraftverkene tar form

  Utbygging av småkraftverk i Ullsfjord våren 2019

  Det er nå vel tre måneder siden spaden ble satt i jorda på prosjektene Ritaelva og Sveingård i Ullsfjord.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no