Nyhetsarkiv

  • 473 000 kroner fordelt til idrett og kultur i medvind

    Narvik Atletklubb

    Med unntak av første medvindtildeling i 2012, da beløpet var en million kroner, har det aldri før vært så mange søkere som i år. Hele 46 søknader kom inn. Det er ti mer enn de to siste årene, og nesten en dobling fra 2013.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no