Nyhetsarkiv

 • Utfordringer, men fortsatt fremgang i prosjektene

  Inntak Ritaelva

  Rasfare, lekkasje og koronavirus har gitt uventede utfordringer i prosjektene. Men kraftverkene tar form, selv om det er vanskelig å planlegge fremover. Vi minner om at dette fortsatt er anleggsområder, og at det tas hensyn til det også i påsken. I Sveingårdsvatnet er vannstanden senket, noe som også medfører usikker is.

 • Regjeringen løser ikke vannkraftens skatteproblem

  Inntak Bergselva kraftverk

  Sammen med vår interesseorganisasjon Energi Norge er vi glad for at regjeringen har valgt å legge bort Kraftskatteutvalgets forslag om å kutte i eiendomsskatten, samt å fjerne andre ordninger som skaper usikkerhet rundt vertskommunenes inntekter.

 • Usikker is

  Usikker is

  Vi advarer mot ferdsel på regulerte vann i Ballangen, Narvik og Tysfjord. Farlige sprekker kan være dekket av snølag. Ved inntak og tunellutløp er isen svært usikker.

 • Samarbeider om mer ny fornybar energi

  Adm. dir. Eirik Frantzen (Nordkraft) og adm. dir. Terje Vedeler (Småkraft)

  Pressemelding: 21. januar 2020 inngikk Nordkraft AS avtale med Småkraft AS om å bygge ut Øvre og Nedre Russvik småkraftverk i Tysfjord.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no