Nyhetsarkiv

 • Nye nettsider

  I løpet av juni har både Nordkraft, Enerconsult og Nordkraft Nett fått nye og mer brukervennlige nettsider.

 • Hesjeberg kraftverk i drift

  Hesjeberg kraftverk i drift

  Etter en byggeperiode på 15 måneder, er småkraftverket på Hesjeberg i Gratangen nå i gang med produksjonen av fornybar energi.

 • Medvindmidlene 2016

  Alpinist

  Medvindmidlene for 2016 er nå utlyst. Dette er femte året disse midlene tildeles til kultur og idrett i Narvik kommune.

 • Nordkraft 2015 – over på plussiden etter tøff omstilling

  Pressemelding: For første gang siden 2011 viser årsresultatet for 2015 plusstall. 46,8 mill kr før skatt er en forbedring på 113,3 millioner fra 2014. Hovedårsaken til forbedringen er betydelig reduserte kostnader gjennom en kraftig omstilling som startet i 2013.

 • Grønne rallarer 2016

  Grønne rallarer 2016

  Mens Narvik by hvert år i Vinterfestuka hedrer rallarene som bygde Ofotbanen, hedrer Nordkraft våre egne grønne rallarer.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no