Nyhetsarkiv

 • Medvindmidlene gir flere nye tilbud

  Narvik Turnforening i medvind

  Søknadene på årets medvindmidler viser at det er mange planer i det lokale idretts- og kulturlivet. Mye av dette er tilbud som gjør allerede eksisterende anlegg tilgjengelig for flere.

 • Oppstart detaljregulering Teknologibyen

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles på vegne av Nordkraft AS oppstart av detaljregulering for Teknologibyen, lokalisert nord for Narvik sentrum. Avgrensning av planområdet på 141 daa er vist på vedlagt oversiktskart.

 • Nye nettsider

  I løpet av juni har både Nordkraft, Enerconsult og Nordkraft Nett fått nye og mer brukervennlige nettsider.

 • Hesjeberg kraftverk i drift

  Hesjeberg kraftverk i drift

  Etter en byggeperiode på 15 måneder, er småkraftverket på Hesjeberg i Gratangen nå i gang med produksjonen av fornybar energi.

 • Medvindmidlene 2016

  Alpinist

  Medvindmidlene for 2016 er nå utlyst. Dette er femte året disse midlene tildeles til kultur og idrett i Narvik kommune.

 • Nordkraft 2015 – over på plussiden etter tøff omstilling

  Pressemelding: For første gang siden 2011 viser årsresultatet for 2015 plusstall. 46,8 mill kr før skatt er en forbedring på 113,3 millioner fra 2014. Hovedårsaken til forbedringen er betydelig reduserte kostnader gjennom en kraftig omstilling som startet i 2013.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no