Nyhetsarkiv

 • Nordkraft 2014 - Bedre enn planlagt, men langt igjen

  Årsresultatet for 2014 ble -26 millioner før skatt, mot -140 millioner i 2013. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte kostnader, men det er også mindre nedskrivninger enn året før.

 • Renovering Nygårdsdammen

  En revurdering av Nygårdsdammen konkluderer med at tiltak er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende stabilitetskrav i damsikkerhetsforskriften. I tillegg er det fuktgjennomtrenging i minst én støpeskjøt i dammen.

 • Uenighet om rettighetene til Svartisen kraftverk

  Nordland fylkeskommune har stevnet Nordkraft for Salten Tingrett. Saken gjelder i hovedsak uenighet om rettighetene i Svartisen kraftverk når dagens leieavtaler går ut i 2053. Da risikerer fylkeskommunen å måtte overføre store verdier til Nordlandskraft, der Nordkraft er medeier. Saken starter i Ofoten Tingrett i dag 2. februar.

 • Medvindmidlene 2014 fordelt

  For tredje år på rad har Nordkraft fordelt medvindmidler til idretts- og kulturlivet i Narvik kommune. I overkant av 400.000 kroner er fordelt for 2014.

 • Fra krise og omstilling til fokus på nye muligheter

  Det er tegnet en toårig låneavtale med et fellesskap av DNB og Sparebanken Narvik. Dette er en veldig viktig milepæl for Nordkraft. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å arbeide med utvikling av nye og lønnsomme prosjekter.

 • Oppfordrer til å søke om medvindmidler

  Medvindmidlene deles nå ut for tredje år på rad. Vel 400 000 kroner skal fordeles på kultur og idrett i Narvik kommune. Nordkraft oppfordrer de som har behov for innkjøp av utstyr, eller støtte til for eksempel arrangementer, om å søke.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no