Nyhetsarkiv

 • Helt elektrisk - jubileumsutstilling i Vinterfestuka

  Nordkraft, opprinnelig Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, ble etablert i 1913. Virksomheten bestod i å dekke Narviks behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av kraftverk og distribusjonsnett.

 • Nordkraft selger sin andel av Funn IT

  Nordkraft selger sin 50 prosent eierandel avFunn IT til ForteNarvik. Med dette er Funn IT heleid av investeringsselskapet ForteNarvik.

 • Arbeidet med Ånstadblåheia vindpark trappes opp

  Vesterålskraft Vind styrkes nå for å prosjektere Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune. Det skjer ved at selskapet tilføres mer kapital og kompetanse fra Nordkraft Vind. Målet er å kunne fatte investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Samtidig overtar Vesterålskraft Produksjon småkraftprosjektet Tverrelva for realisering i egen regi.

 • 1 million Medvind-kroner fordelt til kultur og idrett

  Etter at Medvindmidlene ble lyst ut, fikk vi en formidabel respons. Innen fristen 1. desember kom det inn 88 søknader for til sammen nesten 8 mill. kr! 45 av søknadene kom fra idrettssektoren, 34 fra kultursektoren og 9 var til andre formål.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no