Nyhetsarkiv

 • Forsterkning av smådammer Jernvann

  Som en følge av nye forskrifter fra NVE må tre av smådammene ved Jernvann på Nygårdsfjellet forsterkes, da de ikke tilfredsstiller de nye kravene i forhold til stabilitet/velting.

 • En ekstra, lokal muskel!

  Et lønnsomt energiselskap = en ekstra muskel for ethvert lokalsamfunn. Det er viktig for fellesskapet at Nordkraft klarer snuoperasjonen.

 • Årsregnskap 2012

  På styremøtet 13.3.13 ble årsregnskapet for 2012 for Nordkraft–konsernet lagt fram med et overskudd på 3,7 mill kr og en balansesum på 3.266 mill kr. Styret anbefaler overfor generalforsamlingen å godkjenne regnskapet med et utbytte for 2012 på 75 mill kr.

 • Helt elektrisk - jubileumsutstilling i Vinterfestuka

  Nordkraft, opprinnelig Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, ble etablert i 1913. Virksomheten bestod i å dekke Narviks behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av kraftverk og distribusjonsnett.

 • Nordkraft selger sin andel av Funn IT

  Nordkraft selger sin 50 prosent eierandel avFunn IT til ForteNarvik. Med dette er Funn IT heleid av investeringsselskapet ForteNarvik.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no