Nyhetsarkiv

 • Nye ledere i Fjellkraft

  Nordkraft-konsernet er inne i en omstillingsfase. Som et ledd i dette, må Nordkraft dempe ambisjonene om utbygging av småkraftverk. En del av porteføljen skal beholdes og bygges ut. Resten skal selges, sammen med en del av datterselskapet Fjellkraft. For å sikre kontinuitet i virksomheten etter at salget er gjennomført, er selskapets gründere Thorstein Jenssen og Halvor Vislie ansatt som henholdsvis administrerende direktør og finansdirektør i Fjellkraft.

 • Nye Nordkraft

  Nordkraft er i en vanskelig situasjon. Det krever ei omfattende omstilling. Styret vedtok omstillingsplanen som adm. direktør Eirik Frantzen la fram 15. mai. Nedbemanning er dessverre blant tiltakene.

 • Forsterkning av smådammer Jernvann

  Som en følge av nye forskrifter fra NVE må tre av smådammene ved Jernvann på Nygårdsfjellet forsterkes, da de ikke tilfredsstiller de nye kravene i forhold til stabilitet/velting.

 • En ekstra, lokal muskel!

  Et lønnsomt energiselskap = en ekstra muskel for ethvert lokalsamfunn. Det er viktig for fellesskapet at Nordkraft klarer snuoperasjonen.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no