Nyhetsarkiv

  • Arbeidet med Ånstadblåheia vindpark trappes opp

    Vesterålskraft Vind styrkes nå for å prosjektere Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune. Det skjer ved at selskapet tilføres mer kapital og kompetanse fra Nordkraft Vind. Målet er å kunne fatte investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Samtidig overtar Vesterålskraft Produksjon småkraftprosjektet Tverrelva for realisering i egen regi.

  • 1 million Medvind-kroner fordelt til kultur og idrett

    Etter at Medvindmidlene ble lyst ut, fikk vi en formidabel respons. Innen fristen 1. desember kom det inn 88 søknader for til sammen nesten 8 mill. kr! 45 av søknadene kom fra idrettssektoren, 34 fra kultursektoren og 9 var til andre formål.

  • Konsesjon til å bygge Sørfjordfjellet vindpark

    Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til Nordkraft Vind AS til å bygge ut Sørfjordfjellet vindpark i Tysfjord kommune. Sørfjordfjellet er et stort vindprosjekt, som kan gi produksjon på ca. 250 GWh i året. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 500 husstander, og er ca. 2,5 ganger større enn vindparken på Nygårdsfjellet.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no