Nyhetsarkiv

 • Årsregnskap 2012

  På styremøtet 13.3.13 ble årsregnskapet for 2012 for Nordkraft–konsernet lagt fram med et overskudd på 3,7 mill kr og en balansesum på 3.266 mill kr. Styret anbefaler overfor generalforsamlingen å godkjenne regnskapet med et utbytte for 2012 på 75 mill kr.

 • Helt elektrisk - jubileumsutstilling i Vinterfestuka

  Nordkraft, opprinnelig Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, ble etablert i 1913. Virksomheten bestod i å dekke Narviks behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av kraftverk og distribusjonsnett.

 • Nordkraft selger sin andel av Funn IT

  Nordkraft selger sin 50 prosent eierandel avFunn IT til ForteNarvik. Med dette er Funn IT heleid av investeringsselskapet ForteNarvik.

 • Arbeidet med Ånstadblåheia vindpark trappes opp

  Vesterålskraft Vind styrkes nå for å prosjektere Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune. Det skjer ved at selskapet tilføres mer kapital og kompetanse fra Nordkraft Vind. Målet er å kunne fatte investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Samtidig overtar Vesterålskraft Produksjon småkraftprosjektet Tverrelva for realisering i egen regi.

 • 1 million Medvind-kroner fordelt til kultur og idrett

  Etter at Medvindmidlene ble lyst ut, fikk vi en formidabel respons. Innen fristen 1. desember kom det inn 88 søknader for til sammen nesten 8 mill. kr! 45 av søknadene kom fra idrettssektoren, 34 fra kultursektoren og 9 var til andre formål.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no