Nyhetsarkiv

 • Skal kartlegge tomter til flere datasentre lokalt

  Jon Ingebrigtsen, prosjektsef i Nordkraft

  Selskapet Arctic Renewables AS er stiftet for å legge til rette for etablering av flere datasentre og annen type kraftintensiv næring i Narvik-området. Salget av tomt på Ballangsleira for etablering av datasenter beviser at det er svært gode rammebetingelser for denne type ny industri i vår region. Nordkraft (52 %), Ballangen Energi (24 %) og Narvikgården (24 %) står derfor bak det nye selskapet.

 • Advarsel: Økt vannføring fra Håkvikdalen

  Fra tirsdag 10. til fredag 13. april, vil Nordkraft være nødt til å sende vann fra Nervatnet og ned Håkvikdalen. Dette betyr blant annet at isen på Silvann vil bli utrygg, og at det ikke må være ferdsel der.

 • Bytte av ventiler i Håkvik kraftverk

  Magasinene er nesten tomme etter en nedbørsfattig vinter. For Håkvik kraftverk betyr det at vi slipper overløp mens kraftverket står for å bytte begge hovedstengeventilene i kraftverket.

 • Sparer mye strøm med enkle tiltak

  Administrasjonssjef i Nordkraft Knut Eirik Sletbakk og energirådgiver i Enerconsult Audun Finsveen

  Nordkraft sparer kostnader med å spare strøm. Med Enerconsults rådgivning og gjennomføring av tiltak, spares nå 25 000 kroner hver måned.

 • Årets grønne rallarer

  Andreas og Francisco - Grønne rallarer 2018

  Mens Narvik by hvert år i Vinterfestuka (VU) hedrer rallarene som bygde Ofotbanen, hedrer Nordkraft våre egne grønne rallarer.

 • Nordkraft og Ofotbanen - helt elektrisk

  Ofotbanen gikk fra kull til strøm allerede i 1923, og er fortsatt verdens nordligste elektrifiserte jernbane. Nå, snart hundre år senere, er Nordkraft stolt lokomotivpartner med Vinterfestuka.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no