Nyhetsarkiv

 • Konsesjon til å bygge Sørfjordfjellet vindpark

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til Nordkraft Vind AS til å bygge ut Sørfjordfjellet vindpark i Tysfjord kommune. Sørfjordfjellet er et stort vindprosjekt, som kan gi produksjon på ca. 250 GWh i året. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 500 husstander, og er ca. 2,5 ganger større enn vindparken på Nygårdsfjellet.

 • 1 million kr gir medvind til kultur og idrett

  1 million kroner skal nå fordeles til kultur og idrett i Narvik kommune. Dette er en del av samfunnspakken fra Nordkraft Vind som følge av utbygginga av Nygårdsfjellet vindpark.

 • Mer vann i Håkvikdalen

  Håkvikdalen er et fantastisk naturområde. Med ett unntak. Den lave vannstanden i Storvatnet fram til det fylles opp utpå høsten. Nå kan dette bli bedre

 • Vannkraftprosjekter i Håkvikdalen

  Nordkraft Produksjon AS har søkt om konsesjon (tillatelse) til å overføre deler av Tverrelva i Narvik kommune til Håkvikdalen. Hensikten er et forbedret landskap med raskere oppfylling av det regulerte Storvatnet i Håkvikdalen og mer fornybar energi.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no