Nyhetsarkiv

 • Medvindmidlene 2014 fordelt

  For tredje år på rad har Nordkraft fordelt medvindmidler til idretts- og kulturlivet i Narvik kommune. I overkant av 400.000 kroner er fordelt for 2014.

 • Fra krise og omstilling til fokus på nye muligheter

  Det er tegnet en toårig låneavtale med et fellesskap av DNB og Sparebanken Narvik. Dette er en veldig viktig milepæl for Nordkraft. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å arbeide med utvikling av nye og lønnsomme prosjekter.

 • Oppfordrer til å søke om medvindmidler

  Medvindmidlene deles nå ut for tredje år på rad. Vel 400 000 kroner skal fordeles på kultur og idrett i Narvik kommune. Nordkraft oppfordrer de som har behov for innkjøp av utstyr, eller støtte til for eksempel arrangementer, om å søke.

 • Ny dam Nedstevann

  Som en følge av nye forskrifter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må dammen ved Nedstevann fornyes, da den ikke tilfredsstiller flomavledningskapasitet i forhold til dimensjonerende flom.

 • Dårlig årsresultat for Nordkraft i 2013

  Regnskapet for 2013 viser svake tall for Nordkraft Årsresultatet ble på minus 109,3 mill kr (minus 141,6 mill kr før skatt). Selv om det er bedre enn i 2012, er det svært negativt og understreker behovet for den omfattende omstillinga som selskapet fortsatt har fullt fokus på, ett år etter at den startet.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no