Nyhetsarkiv

 • Endelig konsesjon for Sørfjord vindpark

  Sørfjord i Tysfjord kommune

  - Det er svært gledelig at Olje- og energidepartementet har gitt Sørfjord vindpark i Tysfjord kommune konsesjon. Denne avgjørelsen er og har vært viktig for hele regionen, sier seksjonssjef i Nordkraft Jon Ingebrigtsen.

 • Trainee i Nordkraft

  Vi har ledige traineestillinger for inntil fire traineer med bachelor- eller mastergrad fra relevante teknologiske fag. Aktuelle fagfelt kan være: Elektro | Bygg og anlegg | Maskin.

 • Selger småkraftverk – blir operatør for ny eier

  Nordkraft selger sin portefølje på 13 småkraftverk til britiske SL Capital Partners. Dette gjøres for å redusere den høye gjeldsbelastninga. Nordkraft skal være operatør for kraftverkene for den nye eieren. I avtalen er det også en intensjon om å bygge ut nye småkraftverk, selge disse videre og operere også dem. Nordkraft skal ha et industrielt fokus og skiller derfor eierrollen fra operatørskap. Dette er et uvanlig skritt i norsk kraftbransje.

 • Nordkraft 2014 - Bedre enn planlagt, men langt igjen

  Årsresultatet for 2014 ble -26 millioner før skatt, mot -140 millioner i 2013. Hovedårsaken til forbedringen er reduserte kostnader, men det er også mindre nedskrivninger enn året før.

 • Renovering Nygårdsdammen

  En revurdering av Nygårdsdammen konkluderer med at tiltak er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende stabilitetskrav i damsikkerhetsforskriften. I tillegg er det fuktgjennomtrenging i minst én støpeskjøt i dammen.

 • Uenighet om rettighetene til Svartisen kraftverk

  Nordland fylkeskommune har stevnet Nordkraft for Salten Tingrett. Saken gjelder i hovedsak uenighet om rettighetene i Svartisen kraftverk når dagens leieavtaler går ut i 2053. Da risikerer fylkeskommunen å måtte overføre store verdier til Nordlandskraft, der Nordkraft er medeier. Saken starter i Ofoten Tingrett i dag 2. februar.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no