Nyhetsarkiv

 • Medvindmidlene svinger seg for barnegolfen i Narvik

  Medvindbanen, Narvik Golfklubb

  Gjennom sommermånedene og høsten har det vært flere gratis samlinger for barnegolf i Skjomen. Samlingene har også i år vært finansiert med hjelp Nordkrafts Medvindmidler, og har bidratt til å styrke Narvik Golfklubbs satsing på gratis aktivitet for de yngste Narvikingene våre.

 • Hvem har ansvar ved strømbrudd?

  Ved strømbrudd er det fort gjort å skylde på nettselskapet når samfunnsviktige funksjoner svikter, strøm brukes jo til alt. Som strømkunde må du alltid ta høyde for at du kan bli fri for strøm. Uvær, bevisst skadeverk, vedlikehold, graveskader og lignende kan forårsake strømavbrudd selv om det er gjort et godt forebyggende arbeid og beredskapen er aldri så god.

 • Medvindmidlene gir flere nye tilbud

  Narvik Turnforening i medvind

  Søknadene på årets medvindmidler viser at det er mange planer i det lokale idretts- og kulturlivet. Mye av dette er tilbud som gjør allerede eksisterende anlegg tilgjengelig for flere.

 • Oppstart detaljregulering Teknologibyen

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles på vegne av Nordkraft AS oppstart av detaljregulering for Teknologibyen, lokalisert nord for Narvik sentrum. Avgrensning av planområdet på 141 daa er vist på vedlagt oversiktskart.

 • Nye nettsider

  I løpet av juni har både Nordkraft, Enerconsult og Nordkraft Nett fått nye og mer brukervennlige nettsider.

 • Hesjeberg kraftverk i drift

  Hesjeberg kraftverk i drift

  Etter en byggeperiode på 15 måneder, er småkraftverket på Hesjeberg i Gratangen nå i gang med produksjonen av fornybar energi.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no