Nyhetsarkiv

  • Renovering Nygårdsdammen

    En revurdering av Nygårdsdammen konkluderer med at tiltak er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende stabilitetskrav i damsikkerhetsforskriften. I tillegg er det fuktgjennomtrenging i minst én støpeskjøt i dammen.

  • Uenighet om rettighetene til Svartisen kraftverk

    Nordland fylkeskommune har stevnet Nordkraft for Salten Tingrett. Saken gjelder i hovedsak uenighet om rettighetene i Svartisen kraftverk når dagens leieavtaler går ut i 2053. Da risikerer fylkeskommunen å måtte overføre store verdier til Nordlandskraft, der Nordkraft er medeier. Saken starter i Ofoten Tingrett i dag 2. februar.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no