Nyhetsarkiv

  • Regjeringen løser ikke vannkraftens skatteproblem

    Inntak Bergselva kraftverk

    Sammen med vår interesseorganisasjon Energi Norge er vi glad for at regjeringen har valgt å legge bort Kraftskatteutvalgets forslag om å kutte i eiendomsskatten, samt å fjerne andre ordninger som skaper usikkerhet rundt vertskommunenes inntekter.

  • Usikker is

    Usikker is

    Vi advarer mot ferdsel på regulerte vann i Ballangen, Narvik og Tysfjord. Farlige sprekker kan være dekket av snølag. Ved inntak og tunellutløp er isen svært usikker.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no