Nyhetsarkiv

 • Bytte av ventiler i Håkvik kraftverk

  Magasinene er nesten tomme etter en nedbørsfattig vinter. For Håkvik kraftverk betyr det at vi slipper overløp mens kraftverket står for å bytte begge hovedstengeventilene i kraftverket.

 • Sparer mye strøm med enkle tiltak

  Administrasjonssjef i Nordkraft Knut Eirik Sletbakk og energirådgiver i Enerconsult Audun Finsveen

  Nordkraft sparer kostnader med å spare strøm. Med Enerconsults rådgivning og gjennomføring av tiltak, spares nå 25 000 kroner hver måned.

 • Årets grønne rallarer

  Andreas og Francisco - Grønne rallarer 2018

  Mens Narvik by hvert år i Vinterfestuka (VU) hedrer rallarene som bygde Ofotbanen, hedrer Nordkraft våre egne grønne rallarer.

 • Nordkraft og Ofotbanen - helt elektrisk

  Ofotbanen gikk fra kull til strøm allerede i 1923, og er fortsatt verdens nordligste elektrifiserte jernbane. Nå, snart hundre år senere, er Nordkraft stolt lokomotivpartner med Vinterfestuka.

 • Nordkraft selger Tokagjelet vannkraftprosjekt til Clemens Kraft

  Foss Tokagjelet

  Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet (ca. 76 GWh) i Kvam herad til Clemens Kraft. Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no