Nyhetsarkiv

  • Utfordringer, men fortsatt fremgang i prosjektene

    Inntak Ritaelva

    Rasfare, lekkasje og koronavirus har gitt uventede utfordringer i prosjektene. Men kraftverkene tar form, selv om det er vanskelig å planlegge fremover. Vi minner om at dette fortsatt er anleggsområder, og at det tas hensyn til det også i påsken. I Sveingårdsvatnet er vannstanden senket, noe som også medfører usikker is.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no