Nyhetsarkiv

  • Tommel opp for videre fusjonsprosess

    Pressemelding: Hålogaland Kraft og Nordkraft har passert en viktig milepæl på veien til en mulig fusjon. Eierne i de to kraftselskapene har sagt seg fornøyd med det som er gjort så langt og har tro på at slagordet «Sterkere og smartere sammen» kan bli en realitet fra 1.1.2021.

  • Demper vårflommen

    Overløp Nervatnet 2018

    - Store snømengder i fjellet kombinert med det vi trygt kan kalle en sen vår gjør at sannsynligheten for skadeflom er stor, sier produksjonssjefen i Nordkraft. Derfor er det nå etablert beredskap for å helhetlig ivareta dette.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no