Nyhetsarkiv

  • KLP inn på eiersiden i Salten Kraftsamband

    For første gang går et livselskap inn på eiersiden i et norsk energiselskap. Det er inngått avtale om overdragelse av aksjer mellom Nordkraft Produksjon AS og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) vedrørende aksjer i Salten Kraftsamband AS.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no