Nyhetsarkiv

  • Ny dam Nedstevann

    Som en følge av nye forskrifter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må dammen ved Nedstevann fornyes, da den ikke tilfredsstiller flomavledningskapasitet i forhold til dimensjonerende flom.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no