Nyhetsarkiv

  • Medvindmidlene gir flere nye tilbud

    Narvik Turnforening i medvind

    Søknadene på årets medvindmidler viser at det er mange planer i det lokale idretts- og kulturlivet. Mye av dette er tilbud som gjør allerede eksisterende anlegg tilgjengelig for flere.

  • Oppstart detaljregulering Teknologibyen

    I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles på vegne av Nordkraft AS oppstart av detaljregulering for Teknologibyen, lokalisert nord for Narvik sentrum. Avgrensning av planområdet på 141 daa er vist på vedlagt oversiktskart.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no