Nyhetsarkiv

  • Medvindmidlene svinger seg for barnegolfen i Narvik

    Medvindbanen, Narvik Golfklubb

    Gjennom sommermånedene og høsten har det vært flere gratis samlinger for barnegolf i Skjomen. Samlingene har også i år vært finansiert med hjelp Nordkrafts Medvindmidler, og har bidratt til å styrke Narvik Golfklubbs satsing på gratis aktivitet for de yngste Narvikingene våre.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no