Representanter fra Fortum og Nordkraft vil presentere prosjektet og arbeidet.

Les mer om Sørfjord vindkraftverk her