Vi har ett internship i hvert av selskapene

•    Nordkraft Produksjon
•    Nordkraft Prosjekt
•    Nordkraft Nett
•    Enerconsult

Vi tilbyr

•    20 % stilling skoleåret 2019/2020
•    Relevant erfaring
•    Karrieremuligheter
•    Innsikt i en spennende næring og bedrift
•    Relasjonsbygging
•    Arbeid i et tverrfaglig og kompetent arbeidsmiljø
•    Faglig og personlig utvikling
•    Arbeidsplass som involverer og er i utvikling
•    Lønn 6000,- pr mnd. (20 %-stilling)

Din profil

•    Registrert student bachelor eller master teknologiske fag 
•    Gode resultater
•    Er fleksibel, strukturert, selvstendig og liker frihet under ansvar
•    Resultat- og løsningsorientert
•    Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
•    Gode IKT-kunnskaper

Mer informasjon om stillingene

Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no 
Marius Larsen, Nordkraft Produksjon AS: tlf. 996 31 326, marius.larsen@nordkraft.no
Jon Ingebrigtsen, Nordkraft Prosjekt AS: tlf. 977 22 521, jon.ingebrigtsen@nordkraft.no
Robert Utheim, Nordkraft Nett AS: tlf. 913 61 980, robert.utheim@nordkraft.no
Torben Søraas, Enerconsult AS: tlf. 951 58 148, torben.soraas@enerconsult.no

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no

Merk søknaden med hvilken/hvilke stillinger du søker. (produksjon, prosjekt, nettEnerconsult)

Søk innen: 30. juni 2019

Arbeidssted: Narvik 

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.