Adm. dir. Anders Ericsson i Jämtkraft har sittet i styret i Nordkraft de siste årene, og kjenner godt til selskapet.

Les mer i Jämtkrafts pressemelding:
http://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/nyhetsrum/jamtkraft-omfordelar-tillgangar-i-norge/