Utheim har vært ansatt i Nordkraft Nett som leder for driftssentralen siden 1. januar 2018. Stillinga som nettsjef er utlyst, og prosessen med permanent ansettelse pågår som planlagt.

Tidligere daglig leder Tage Karlsen har søkt seg over og blitt ansatt i en nyopprettet stilling som som kvalitets- og vedlikeholdscontroller i konsernets produksjonsselskap.