Ballangen er en del av vårt hjemmeområde, og vi vet at veien til sykehuset kan være lang. Da er det viktig at forholdene er lagt best mulig til rette for både pasientene og ambulansearbeiderne.

En brystkompresjonsmaskin gir mer korrekte og effektive kompresjoner ved hjertestans. Dette er avgjørende for å f.eks. utføre hjerte-lungeredning under transport til sykehus. Maskinen frigjør også personell til å utføre andre oppgaver i forbindelse med hjertestans. 

Maskinen koster 150 000 kroner. Vi oppfordrer med dette til å bidra, slik at vi når målet om fullfinansiering.

Info fra Ballangen ambulanse

I en kommune som Ballangen er avstandene store, og skal vi vente på maskin som kommer helt fra Narvik går det fort altfor mye tid. Vi har Helikoptret som er lokalisert på Evenes, men dette er ikke alltid tilgjengelig. I tillegg er det meget væravhengig om det kan komme.
Penger settes inn på kontonr 4750 70 51797. NB: Det MÅ øremerkes at pengene skal brukes på Ballangen ambulanse.