Klikk på linkene under for kart fra NVE (det kan ta litt tid før kartet får lastet inn de røde og blå markeringene for usikker is):

Ballangen

Narvik

Tysfjord

Lista over viser regulerte vann til kraftverkene vi driver. Kartene viser alle regulerte vann.

Planlegg godt, vær oppmerksom og ha en fin tur!