Vi søker deg som vil være en del av et godt fagmiljø med høy kompetanse, der det jobbes med kontinuerlig forbedring og utvikling. I lag med oss blir du også en del av et sosialt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø.

Som tilsynsingeniør får du en selvstendig og ansvarsfull jobb gjennom en viktig offentlig rolle innenfor el-sikkerhet. For å løse oppgavene på en god måte må du ha godt samspill med mennesker både internt og eksternt, og du må benytte systemer effektivt. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Arbeidsoppgaver

 • Elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Tilsyn av elektriske anlegg 
 • Informere om elsikkerhet til skoleelever og andre
 • Rapportering og oppfølging
 • Byggeplasskontroller
 • Brann- og ulykkegransking
 • Måletekniske oppgaver

Din faglige profil

 • Fagbrev i elektrikerfaget
 • Toårig utdanning som fagskoletekniker eller treårig høgskole-/universitetsutdanning innen relevante tekniske fag
 • Minimum tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning i elektrikerfaget
 • God faglig forståelse for elektrikerfaget
 • Faglig oppdatert 
 • God praktisk innsikt i el-anlegg
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse
 • Førerkort klasse B

Din personlige profil

 • Motivert av faget elsikkerhet
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Strukturert og planmessig 

Mer informasjon om stillinga

Stian Eklund, Teknisk ansvarlig: tlf 902 64 949 stian.eklund@nordkraft.no
Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no 

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Søk her (skjema via jobbnorge.no)
Søknadsfrist: 20. oktober

Nordkraft Nett eier, driver og vedlikeholder ca. 700 km høyspentkabel og -linjer som leverer strøm til ca. 15 000 kunder i Narvik, Ballangen og nordre del av Tysfjord. 

Nordkraft Nett er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn (DLE) i Nordkraft Nett AS er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE foretar tilsyn i Nordkraft Nett AS sitt forsyningsområde. Les mer om elsikkerhet på elsikkerhetsportalen.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.