Lille julaften ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Narvik Energi AS. Generalforsamlinga fattet følgende vedtak: ”Det vedtas et ekstraordinært utbytte stort MNOK 30,6.”

Den ekstraordinære generalforsamlinga kom i stand etter at de tre eierne – Narvik kommune, Energi E2 A/S og Hålogaland Kraft AS – ble enige om å anmode styret å innstille overfor en ekstraordinær generalforsamling. Styret vedtok å følge anmodninga gjennom vedtak i ekstraordinært styremøte 19. desember.

Utbyttet fordeler seg mellom eierne i henhold til eierandel. Det blir da som følger:

- Narvik kommune: 15,3 millioner kroner
- Energi E2 A/S: 10,2 ” ”
- Hålogaland Kraft AS: 5,1 ” ”

Det samlede utbyttet fra Narvik Energi AS i 2008, blir dermed på 61,2 millioner kroner.

For eierne blir totalsummen for 2008 slik:

- Narvik kommune: 30,6 millioner kroner.
- Energi E2 A/S: 20,4 ” ”
- Hålogaland KraftAS 5,1 ” ”