Hensikten med Grønn Dag er å bevisstgjøre unge på miljø- og klimaforståelse. Målet er å bidra til at de velger relevante studier, og som en følge av det satser på fornybar energi som karrierevei. Ofoten-regionen favner et vidt spekter av
energiformer; vannkraft, vindkraft,
solceller og avfallsressurser.

Onsdag 24. september vil derfor rundt 450 elever i 9. klasse
bli bedre kjent med Ofoten-regionens energibedrifter. Det hele
skjer på arrangementet Grønn Dag på Høgskolen i Narvik. Her
får elevene en bred presentasjon av klimautfordringer og fornybar
energi. Solid drahjelp får arrangørene fra den profilerte lederen
av Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum. Hun kommer til Narvik
for å være hovedinnleder på dagen.

Miljø- og energispørsmål er et tema som lett engasjerer ungdom.
Derfor legges det også opp til å gjøre dagen til en spennende opplevelse.
Elevene får ”leke” litt med den nye teknologien, kjenne og ta på,
besøke Newtonrommet og delta i enkle konkurranser med premier.