Siden første tildeling i 2012 hatt Medvindmidlene hatt søknadsfrist på høsten. Søknadsfrist for 2016 er 29. mai, med tildeling i juni. Man kan da søke på midler til  sesongen 2016/17.

For 2015 bestod Medvindmidlene av 419 000 kr. Beløpet indeksreguleres hvert år. I 2015 kom det inn ca. 30 søknader på til sammen over 2,5 millioner kroner.

Vi synes det er et sunnhetstegn for det lokale kultur- og idrettslivet at det er så mange planer for aktivitet fremover.

Les mer på nordkraft.no/medvind

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Medvindmidlene er en del av den pakken.