Nordkraft Produksjon lyser nå ut 13 helt nye stillinger, og om kort tid kommer 1 til – totalt sett 14. Dette kommer i tillegg til de 6 nye stillingene som ble utlyst i høst og ansatt i datterselskapet Enerconsult før jul. - Når vi tar med oppkjøpet av småkraftselskapet Fjellkraft AS, har det på under ett år kommet til mer enn 30 nye grønne arbeidsplasser i Nordkraft, forteller adm. direktør Klaus Hvassing. – Som følge av dette må vi i tillegg styrke oss administrativt.

Nordkraft-konsernet har i dag en samlet produksjon og eierskap på ca 1,2 TWh fornybar energi. Behovet for nye stillinger skyldes at vi er i gang med å realisere ambisjonene våre om ny fornybar energi. Oppkjøpet av Fjellkraft AS og beslutninga om å bygge ut vindparken på Nygårdsfjellet i 2009, betyr at vi trenger mange nye medarbeidere til å utvikle, bygge ut og drifte flere vann- (småkraft) og vindkraftprosjekter i årene som kommer.

Adm. direktør Klaus Hvassing framhever spesielt at de nye arbeidsplassene er framtidsrettede kompetansearbeidsplasser, som vi trenger i Nord-Norge. De er en del av den grønne industrien vi må skape – og som både betyr økonomisk verdiskapning i nord og en helt nødvendig dreining for å møte klimatrusselen. Selv om klimakonferansen i København var en skikkelig nedtur for framdriften i klimakampen, er vi nødt til å jobbe praktisk, konkret og målrettet for å få fram ny fornybar energi til erstatning for fossil energi som fører til uønskede klimagassutslipp, legger Hvassing til. Vi ser også at vekst i Nordkraft gir ringvirkninger til både det lokale og regionale næringslivet og gir økte offentlige inntekter.

I denne omgangen søker vi etter medarbeidere til både prosjektutvikling, bygging og drift av kraftverk. Vi håper å være attraktive og at vi får mange søknader å velge mellom til et voksende fagmiljø. Søknadsfristen for disse stillingene er 15. februar. Nærmere våren vil det bli utlyst en stilling til.