Det ble i dag 2. november, avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordkraft AS. Bakgrunnen var endring i eierskap som følge av overdragelsen av Dong Energy A/S sin aksjepost på 33,33 % til Troms Kraftforsyning og Energi AS.

Det nye styret består nå av:

Sigve Stokland – styreleder.
Kurt Jan Jensen (ny) – nestleder
Anna Maria Aursund (ny)
Kirsti Hienn
Eirin Kjølstad
Svein Heide
Kari Dyrstad – ansattevalgt
Geir Are Danielsen – ansattevalgt
Tommy F Hanssen – ansattevalgt

Det nye styret består av 9 personer. Fra og med ordinær generalforsamling i 2011, vil antall representanter valgt blant de ansatte reduseres fra 3 til 2. Det faste antall styrerepresentanter blir da 8 personer.

Nordkraft AS eiere er nå:
- Narvik kommune: 50,01 %.
- Troms Kraftforsyning og Energi AS: 33,33 %.
- Hålogaland Kraft AS: 16,66 %