Etter at Nordkraft Produksjon og Nordkraft Vind meldte et behov for faglærte vindkraftoperatører, har utviklingsselskapet Futurum og Narvik videregående skole tatt tak i saken. Det er i Norge i dag bare en slik utdanning, på Jæren i Rogaland.

Narvik - et selvfølgelig valg

Narvik egner seg spesielt godt med tanke på mulighetene det gir at Nygårdsfjellet vindpark med 14 turbiner i drift, befinner seg bare en halvtimes kjøring fra byen. Vindmiljøet på Høgskolen i Narvik er også et stort fortrinn.
Troms Kraft er allerede i gang med utbygging av Fakken vindpark. Det er også flere konsesjonssøkte vindparker i Tysfjord, Vesterålen og Lofoten. Også lengre sør og nord i landsdelen finnes det både konsesjonssøkte vindparker, og parker der konsesjon er gitt og utbyggingen er i en planleggingsfase. Det er derfor et mål at en utdanning av vindkraftoperatører skal være et tilbud for hele landsdelen.

Fylkesråden for utdanning på besøk

For to uker siden var en delegasjon fra Narvik på besøk hos Dalane videregående skole på Jæren. Der fikk de vite mer om hvordan de fikk godkjent sin utdanning. Prosjektet har full støtte hos den politiske ledelse i Narvik kommune som hadde invitert Nordlands fylkesråd for utdanning Unni Giftstad til Narvik for å bli presentert prosjektet direkte fra de involverte aktørene.

Giftstad og teamkoordinator Sten Tennfjord deltok på et møte hos Nordkraft forrige fredag. Der fikk de både presentasjoner fra Nordkraft, Futurum og Narvik videregående, samt et besøk til Nygårdsfjellet Vindpark. Også politisk ledelse i Narvik kommune, Narvikregionen Næringsforening og Høgskolen i Narvik var representert.

Prosjektgruppen er svært fornøyd med tilbakemeldingen fra fylkesråden som oppfordret gruppen til å fortsette arbeidet, lage en prosjektplan samt utvide gruppen med en representant  fra Narvik kommune. Unni Giftstad minnet om at kunnskap om denne type utdanning  bør bringes til barne- og ungdomsskole.