Samfunnet er i stor endring og skal vi nå våre klimamål er elektrifisering en viktig del av løsningen. Vi i Hålogaland Kraft Nett er en sentral bidragsyter i dette grønne skiftet gjennom å sikre bærekraftig og effektiv strømforsyning til hele samfunnet. Vi har mange spennende og viktige prosjekter i vår portefølje, og nå trenger vi å utvide teamet.

Som leder for Langtidsplan får du en nøkkelrolle i selskapets arbeid i det grønne skiftet, både strategisk og operasjonelt. Du vil ha ansvaret for en stor og meget interessant investeringsportefølje bestående av prosjekter i hele konsesjonsområdet, som inkluderer utviklingen av nettstrukturen i området. Vi søker deg som har et sterkt ønske om å lede dyktige fagfolk i en hektisk og spennende hverdag, og som får fram det beste hos dine medarbeidere. Leder Langtidsplan rapporterer til Leder for Nettprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for avdeling Langtidsplan og tilhørende prosjektportefølje
 • Ansvaret for den fortløpende oppfølging av selskapets langtidsplan og nettstrukturstrategi.
 • Leder og deltar i prosjektering og prosjektledelse av egne prosjekter
 • Ansvaret for Kraftsystemutredning (KSU) for Nordre Nordland og Sør- Troms, som innebærer lovpålagt planarbeid koordinert mot andre konsesjonærer, NVE og Statnett
 • Hovedansvar for regionalnettet
 • Dialog mot Statnett, NVE RME, leverandører, kunder eierkommuner og andre interessenter
 • Leder Langtidsplan har et spesielt ansvar for å sikre god samhandling på tvers av avdelingens lokasjoner, og mellom egen avdeling og avdeling for Prosjekter
 • Oppfølging og utvikling av beste praksis for prosjektgjennomføring
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere, som er lokalisert i Harstad, Narvik og Ballangen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring og personlige egenskaper kan veie opp for eventuell manglende formell utdanning
 • Erfaring med prosjektering og prosjektledelse
 • Erfaring fra nettanalysearbeid (gjerne fra NetBas analyse)
 • Erfaring med kommunikasjon og samhandling med offentlige myndigheter er ønskelig
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav

Personlige egenskaper

 • Analytisk og helhetstenkende
 • Resultatorientert
 • Inkluderende og med gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Nysgjerrig og nytenkende
 • Nettverksbygger på tvers av aktører og bransjer
 • Ambisiøs og med kommersiell teft

Vi tilbyr

 • En nøkkelrolle i Hålogaland Kraft Nett AS sin realisering av fremtidig nettstruktur i det grønne skiftet
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et kompetent fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted

Leder for Langtidsplan må påregne noe tilstedeværelse ved de ulike lokasjoner for nettselskapet, men foretrukket arbeidssted er Harstad eller Narvik. For riktig kandidat er det imidlertid mulighet for arbeidssted innen vårt forsyningsområde.

Mer informasjon

Nettdirektør Ida Texmo Prytz på tlf. 415 59 406

HR-ansvarlig Marianne Leite på tlf. 479 07 622

Søknad sendes via jobbnorge.no

Søk innen 29. mai 2022

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Om arbeidsgiver

Hålogaland Kraft Nett AS har hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Nordkraft AS. Selskapet har konsesjon i åtte kommuner – Harstad, Narvik, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Tjeldsund og Evenes. Vi utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett som består av 2050 nettstasjoner og transformatorstasjoner, pluss 5 800 km kraftnett. Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger vi for at nettet til enhver tid forsyner om lag 42 000 kunder med stabil strøm.

Som nettselskap tilrettelegger vi løpende for samfunnsutvikling ved å investere i kraftnettet. Det grønne skiftet vi er inne i vil i årene framover stille nye og enda høyere krav til effektive og smarte investeringer. Generell opplæring i elsikkerhet er også et viktig område for oss. I nettselskapet er vi nå ca. 113 medarbeidere.