Samfunnet er i stor endring og skal vi nå våre klimamål er elektrifisering en viktig del av løsningen. Vi i Hålogaland Kraft Nett er en sentral bidragsyter i dette grønne skiftet gjennom å sikre bærekraftig og effektiv strømforsyning til hele samfunnet. Vi har mange spennende og viktige prosjekter i vår portefølje, og nå trenger vi å utvide teamet.

Vår nye Prosjektingeniør får en sentral rolle i selskapets arbeid med det grønne skiftet. Du får jobbe med samfunnsviktige og langsiktige prosjekter sammen med meget dyktige og trivelige kolleger. Som en del av et større konsern er det også gode karriere- og utviklingsmuligheter for riktig kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av høy- og lavspenningsnett
 • Prosjektlederansvar og oppfølging av egne prosjekter
 • Planlegging av framtidas forsyningsnett 
 • Økonomisk oppfølging og rapportering
 • Ivaretagelse av byggherrefunksjonen
 • Dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør / ingeniør innen Elkraft eller tilsvarende
 • Erfaring fra nettvirksomhet
 • Erfaring med prosjektering og prosjektledelse, gjerne fra nettvirksomhet/høyspentprosjekter
 • Erfaring fra AUS-planlegging
 • Kjennskap til og bruk av fagsystemet NetBas
 • Gjerne tilleggsutdannelse / forståelse innenfor økonomi

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Utviklingsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og målrettet
 • Ambisiøs, godt humør og arbeidslyst

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et kompetent fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted

Harstad eller Narvik

Mer informasjon

Nettdirektør Ida Texmo Prytz på tlf. 415 59 406

Overingeniør Jim Hugo Henriksen på tlf. 414 86 660

Søknad sendes via jobbnorge.no

Søk innen 29. mai 2022

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Om arbeidsgiver

Hålogaland Kraft Nett AS har hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Nordkraft AS. Selskapet har konsesjon i åtte kommuner – Harstad, Narvik, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Tjeldsund og Evenes. Vi utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett som består av 2050 nettstasjoner og transformatorstasjoner, pluss 5 800 km kraftnett. Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger vi for at nettet til enhver tid forsyner om lag 42 000 kunder med stabil strøm.

Som nettselskap tilrettelegger vi løpende for samfunnsutvikling ved å investere i kraftnettet. Det grønne skiftet vi er inne i vil i årene framover stille nye og enda høyere krav til effektive og smarte investeringer. Generell opplæring i elsikkerhet er også et viktig område for oss. I nettselskapet er vi nå ca. 113 medarbeidere.