Tekst og foto: Michael Ulriksen. Artikkelen fortsetter under bildene.
Artikkelen er fra 2019. Nordkraft har etter det fusjonert med Hålogaland Kraft, og det nye nettselskapet heter Hålogaland Kraft Nett. 

Familiemannen og småbarnsfaren hadde tilbakelagt mer en syv år som elektriker da han i 2015 satte seg på skolebenken og ble student igjen.
- Å ende opp som ingeniør har vært en del av planen helt siden jeg startet med yrkesfag på videregående, og nå er jeg altså her, oppsummerer Ruben.

Plass til de unge

Han opplever at Nordkraft, som en av regionens største arbeidsgivere, setter unge og nyutdannede høyt. Noe han applauderer.
- Lite er viktigere nå enn at flere ser samme vei, og bidrar til å skape en attraktiv og inkluderende arbeidsregion for unge sultne mennesker som kommer rett fra skolebenken med fersk og oppdatert kunnskap. Det handler om å ruste oss for morgendagen. Fremtiden bygges nå, og det er ikke rom for å sove i timen, mener Ruben.

Måler- og tilsynsingeniør

Bidratt til egen stilling

Hovedoppgaven som han mer eller mindre fikk designe selv, danner et viktig bakteppe for stillingen han nå bekler hos Nordkraft.

- Jeg fikk være med å utforme hovedoppgaven jeg utførte for selskapet. En oppgave som så nærmere på hvordan sanntidsinformasjon fra nye strømmålere og sensorer kan nyttiggjøres inn i smarte plattformer for å bidra til økt oversikt og effektivisering av strømforbruket. Resultatet ble bra, og dagen etter at oppgaven var levert startet jeg som måler- og tilsynsingeniør hos Nordkraft, forteller Ruben.

Kunnskap som hindrer brann

Jordfeilproblematikk ble viet mye oppmerksomhet i oppgaven.
- Der man tidligere har søkt etter jordfeil manuelt, kan vi nå benytte informasjon fra de nye avanserte målerne til å predikere nøyaktige tidspunkt og konkrete husstander for de ulike jordfeilene som oppstår i nettet. Metoden har allerede vært med på å avdekke og avverge flere potensielle branner, informerer den ferske ingeniøren.

Måler- og tilsynsingeniør Ruben Johansen  
Ruben på tilsyn hjemme hos Fredrik Johansen.

Lærearena

Attraktive Ruben har trivdes fra første dag, og beskriver den gode og åpne kommunikasjonen mellom alle delene av selskapet som en viktig faktor i så måte.
- Nordkraft har vært helt rå på å bygge en lærearena hvor kunnskapen flyter fritt, og hvor vi alle kan trekke veksler på hverandres kompetanser. Sånt blir det godt arbeidsmiljø av.

Lekegrinda

Etter dagens siste tilsynsbesøk, venter en aktiv og turglad familie hjemme i Håkvik. Blant mange populære lekegrinder og rekreasjonsområder, trekker han frem det allsidige og tilgjengelige Ankenesfjellet som bokstavelig talt reiser seg i bakhagen til familiens nybygde hus i Håkvik.

- Drømmedagen der oppe inkluderer hele familien, pulken på slep, kakao i sekken og en høythengende vårsol som varmer i nakken. Vi er også glad i teltturer om sommeren hvor vi gjerne kombinerer en natt ute i det fri med å jakte på ørret og røye.

Måler- og tilsynsingeniør Ruben Johansen

- Vi har jo alt her

Vi har ofte snakket om hvor perfekt det er for oss som familie å bo i Narvik. Vi har jo alt her. Trygge oppvekstvillkår for barna, kompetansearbeidsplasser, rikelig med fritidsmuligheter, fornuftige huspriser og ikke minst masse gode venner. 

Vi vet at vi, som snart 4-barns-familie, er attraktive innbyggere for Narvik. Når vi også opplever Narvik som attraktiv for oss, gir det oss tro på en livskraftig og pulserende Narvikregion i fremtiden.