Av: Mona Adolfsen, Europower

For Nordkraft er det viktig å få impulser fra unge mennesker som ser ting på en litt annen måte enn hva de tradisjonelt gjør. Studenter fra relevante studier er en perfekt match.

– Fersk kompetanse og friskt blod er positivt for miljøet, samtidig som vi får en jobb gjort. Vi har satt dem til å gjøre jobber vi enten måtte ha gjort selv eller leid inn andre for å gjøre, forklarer Ingebrigtsen.

Det hele startet med et initiativ fra Kupa, Kunnskapsparken Nord, der de tilbyr et opplegg der studenter ansettes i en 20 prosent stilling i ni måneder, gjerne i løpet av det siste året der de ofte tar en bachelor eller en master.

– I tillegg har Kupa et opplegg med blant annet samlinger for disse studentene. Kupa står for utlysning, mens vi står for selv arbeidet ved å inngå arbeidsavtaler og tilby dem meningsfulle arbeidsoppgaver, sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft. Det er Nordkraft som lønner studentene, men Kupa er med å avtale nivå på avlønning.

– Vi mener dette er et veldig bra tiltak der vi får mulighet til å knytte kontakter med studenter som er helt på tampen av utdannelsen sin. Vi gir dem oppgaver som vi tror de kan løse og gjør dem kjent med bedriften vår, sier Ingebrigtsen.

Nye impulser

Han er også glad for at Universitetet er positiv til dette opplegget. De mener mange av studentene uansett ville skaffet seg jobb ved siden av, og at det derfor er bedre å jobbe med noe som er relevant.

De tre studentene de nå har knyttet til seg, startet i oktober 2018 og vil være i Nordkraft frem til mai. På denne måten blir de godt kjent og det skaper også relasjoner for fremtiden.

– Vi så for oss at vi skulle ansette en eller to og satte noen kriterier for hva slags type jobber som kunne være aktuelle og hva vi så etter. Vi fikk inn rundt 15 søknader og så tok vi inn tre på intervju. Alle gjorde et veldig bra inntrykk, så det endte med at vi tok inn alle tre, sier Ingebrigtsen.

Relevant erfaring

Eirik Robertsen (27) jobber for Produksjon. Han er i gang med andre året på master i industriell teknologi, og har en bachelor i maskin med fordypning i konstruksjonsteknikk. 

– Jeg søkte på dette både for å få erfaring, men også for å tjene penger ved siden av studiene. Det er bra med en deltidsjobb som er relatert til studiene, forteller Eirik.

Han mener det går bra å kombinere jobb og studier, spesielt i forhold til at han nå skriver masteroppgave nettopp for Nordkraft. Den dreier seg om tilstandsbasert vedlikehold på kraftstasjoner. 

Lønnen er heller ikke så verst ifølge Eirik, som forteller at han tjener mer nå enn hva han gjorde da han kjørte taxi ved siden av studiene. Aller viktigst er det likevel at dette i tillegg gir relevant erfaring.

De to andre studentene er Raymond K. Wang (26) som jobber for Prosjekt og Vidar J. Kvamme (29) som jobber for Nett. Begge er i gang med andreåret på master i elektroteknikk, og har en bachelor i elkraftteknikk.

De tre jobber på ulike områder i Nordkraft-konsernet og har ulike oppgaver de dekker.

– En har sett på vedlikeholdssystemer for de kraftverkene vi har, en jobber med nettanalyse og den tredje jobber med å se på muligheter for å etablere datasenter i regionen. Han jobber med teknisk infrastruktur inn mot datasentre og vurderer hvor mye kraft man kan hente ut, hvordan den skal distribueres og så videre, forklarer Ingebrigtsen.

Vil gjenta suksessen

Dette er første året Nordkraft prøver denne løsningen med studenter, men de ser for seg å gjenta dette neste år.

– Vi forsøker dessuten å være behjelpelige overfor dem som både tar bachelor og master ved Universitetet i Narvik. Vi har også dialog med universitetet, sier Ingebrigtsen, som også ser muligheter for at det kan bli fast ansettelse for noen av studentene.

– Jeg kan ikke love noe, men det kan absolutt være aktuelt om vi ser at det er et behov. Etter en såpass lang periode har vi også et godt grunnlag for å kunne foreta en ansettelse, avslutter han.

Eirik Robertsen kunne godt tenke seg å jobbe i Nordkraft om han får muligheten. Uansett oppfordrer han andre studenter til å søke på tilsvarende jobbmuligheter ved siden av studiene dersom de skulle få tilbud om det.