Stillingene er nå besatt for studieåret 2022/23, men vi lar denne ligge ute for å vise mulighetene for studenter.

Studentene søkes til våre selskaper 

 • Hålogaland Kraft Nett
 • Nordkraft Produksjon 
 • Nordkraft Prosjekt 
 • Enerconsult 

Arbeidssted: Narvik 

Vi tilbyr 

 • “En fot innenfor”
 • 20 % stilling for skoleåret 
 • Relevant erfaring 
 • Karrieremuligheter 
 • Innsikt i fornybarnæringen og en spennende bedrift 
 • Relasjonsbygging, du kommer tett på mennesker som jobber innenfor ditt fagfelt
 • Arbeid i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø 
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Arbeidsplass som involverer og er i utvikling 
 • Lønn 6600,- pr. mnd. (20 %-stilling) 

Din profil 

 • Registrert student bachelor eller master teknologiske fag 
 • Gode resultater 
 • Er fleksibel, strukturert, selvstendig og liker frihet under ansvar 
 • Resultat- og løsningsorientert 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode IKT-kunnskaper 

Mer informasjon 

Hålogaland Kraft Nett
Ida Texmo Prytz, tlf. 415 59 406, ida.prytz@hlk.no

Nordkraft Produksjon
Marius Larsen, tlf. 996 31 326, marius.larsen@nordkraft.no 

Nordkraft Prosjekt
Jon Ingebrigtsen, tlf. 977 22 521, jon.ingebrigtsen@nordkraft.no 

Enerconsult
Torben Søraas, tlf. 951 58 148, torben.soraas@enerconsult.no 

Øvrige henvendelser
Hanne Toftaker: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no 

Søknad

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no. Søk gjerne alle stillingene, men om du søker en eller flere stillinger merkes søknaden “nett”, «produksjon», «prosjekt», «Enerconsult» 

Søk innen: 11. september 2022

Søker du før 18. august, er du med i trekningen av flere festivalpass til Haikjeften.

Nordkraft har fokus på fersk kompetanse når nye stillinger åpner for det. Vi ønsker derfor å beholde din søknad og CV også dersom du ikke får tilbud om internship. Om ønsket er gjensidig, ber vi deg om å gi samtykke til at vi kan oppbevare opplysningene i to år. 

Om Nordkraft 

Konsernet har fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg bygger vi ut fiber, og leverer bredbåndstjenester i Hålogaland. Konsernet har eierandeler innen kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Harstad, Ballangen og Grovfjord. Det er ca. 230 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Våren 2021 fusjonerte Nordkraft og Hålogaland Kraft. Høsten 2022 fusjonerer vi med Trollfjord og Andøy Energi.

Les mer om å jobbe i Nordkraft på nordkraft.no/karriere