Kjernekompetansene er ingeniør innen ulike teknologiske fag og fagarbeidere som energimontør og operatør. I tillegg har konsernet ansatte som arbeider med fiber, kundestøtte, eltilsyn og energirådgivning. Nordkraft har også ansatte innenfor økonomi, IT, andre administrative tjenester, renhold og vaktmestertjeneste. 

Lærling

Nordkraft ansetter hvert år og har til enhver tid lærlinger i energimontørfaget og energioperatørfaget. Som lærlinger hos oss har du de samme rettighetene som våre faste ansatte, og en egen veileder i hele lærlingperioden.

Arbeidsmiljø

Å arbeide med energi skal gi energi. Et godt og inkluderende arbeidsliv skaper trivsel. Og gjennom trivsel skaper vi en god arbeidsplass. Det å forebygge skader, følge opp våre ansatte gjennom kommunikasjon, samt å skape et godt arbeidsmiljø, er noe vi setter høyt i våre prioriteringer.