Vedlikehold av gatelysnettet  
Energimontørene Kåre Ingebrigtsen og Tore Svenning sørger for lys i gatene til mørketida.
 

Vedlikehold av gatelysnettet  
Kåre Ingebrigtsen bytter lyspærer i luftige omgivelser.

Vedlikehold av gatelysnettet

Vedlikehold av gatelysnettet

Vedlikehold av gatelysnettet

Vedlikehold av gatelysnettet
En annerledes arbeidsplass med god utsikt. Denne dagen mot Hålogalandsbrua og Bjerkvik.

Vedlikehold av gatelysnettet
Husk stolpenummer om du skal melde inn feil på gatelys!