Statusbilder høst 2018. Foto Punsvik foto:

Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging  Sørfjord vindpark, utbygging

Statusbilder august 2018:

Se bildetekster i nyhetsbrevet her.

Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark  Anleggsarbeid Sørfjord vindpark

     

Bilder fra adkomstvei. Vinter 2017/2018. Foto Punsvik Foto:

               

Sørfjord før vindkraftutbygging:

Sørfjord  Oversikt Sørfjord  Sørfjord