• Tommel opp for videre fusjonsprosess

  Pressemelding: Hålogaland Kraft og Nordkraft har passert en viktig milepæl på veien til en mulig fusjon. Eierne i de to kraftselskapene har sagt seg fornøyd med det som er gjort så langt og har tro på at slagordet «Sterkere og smartere sammen» kan bli en realitet fra 1.1.2021.

 • Svært godt resultat gir utbytte til eierne

  Nordkraft sitt resultat før skatt ble 270 millioner kroner i 2019. Det er en økning fra 195 millioner i 2018. Kombinasjonen av god underliggende drift og høye kraftpriser har forbedret resultatet fra de siste årene. Det gir grunnlag for utbytte til eierne.

 • Samarbeider om mer ny fornybar energi

  Adm. dir. Eirik Frantzen (Nordkraft) og adm. dir. Terje Vedeler (Småkraft)

  Pressemelding: 21. januar 2020 inngikk Nordkraft AS avtale med Småkraft AS om å bygge ut Øvre og Nedre Russvik småkraftverk i Tysfjord.

 • Betydelig økning i kraftproduksjonen i Ballangen

  Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve sammen med prosjektansvarlig i Ballangen Energi Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva.

  Ballangen Energi satte i forrige uke i gang med oppgraderingen av Hjertvatn kraftverk i Melkedalen. Oppgraderingen innebærer også bygging av Røvatn kraftverk, noe som vil gi mer vann og med det mer produksjon også i Hjertvatn kraftverk.

 • Forbedret finansiering

  Adm. dir. Eirik Frantzen

  Med virkning fra 15. august 2019 har Nordkraft tegnet en ny og forbedret låneavtale med et fellesskap av Danske Bank, DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen som nå er på plass er et viktig steg i riktig retning av flere grunner.

 • Gode resultater i 2018

  Nygårdsfjellet vindpark sommer

  Resultatet før skatt ble 195 millioner kroner. Det er en økning fra 160 millioner i 2017. God underliggende drift har gitt resultatforbedringer. I tillegg har det vært høye kraftpriser og stor mengde kraftproduksjon. Det gir grunnlag for utbytte til eierne.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no