• Lekkasje i vannrør – hold avstand

  Nordkraft og Narvik Vann har en lekkasje i vannrøret mellom Forsnesvann og Taraldsvik kraftverk. De ber turgåere og andre vise varsomhet og ikke ferdes i det aktuelle området.

 • Endelig konsesjon i Ullsfjord, Troms

  Ritaelva

  Torsdag fikk Ullsfjordprosjektene endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet (OED). Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med ca. 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.

 • Utbytte for første gang siden 2013

  Adm. dir. Eirik Frantzen

  Med et årsresultat på 120,4 millioner (etter skatt) og en betydelig forbedring i konsernets finansielle bæreevne har Nordkraft nådd sine første milepæler mot å komme i posisjon til å gripe mulighetene, visjonen i strategiplanen. Etter flere år med omstilling og null utbytte til eierne, foreslås nå et utbytte på 25 millioner kroner.

 • Nordkraft selger Tokagjelet vannkraftprosjekt til Clemens Kraft

  Foss Tokagjelet

  Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet (ca. 76 GWh) i Kvam herad til Clemens Kraft. Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

 • Naboer i positiv prosess

  Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer.

 • Bedre hurtiglading for elbilister i Narvik

  Nordkraft selger hurtigladerne ved Nordkraft Arena til Fortum. Hensikten er å gi bedre tjenester til den stadig økende mengden elbilister med behov for rask lading.

 • Positivt årsresultat to år på rad

  Med et resultat før skatt på 73,5 millioner, ble 2016 andre året på rad med positivt årsresultat for Nordkraft. Resultatet i 2015 var 49,2 millioner. Etter tre år med betydelige tap har kostnadsreduksjonene gitt effekt. Kombinert med nye inntekter sikrer dette lønnsom drift selv med lave kraftpriser. Det anses fortsatt ikke forsvarlig å utbetale utbytte til eierne.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no