• Nye Nordkraft

  Nordkraft er i en vanskelig situasjon. Det krever ei omfattende omstilling. Styret vedtok omstillingsplanen som adm. direktør Eirik Frantzen la fram 15. mai. Nedbemanning er dessverre blant tiltakene.

 • Årsregnskap 2012

  På styremøtet 13.3.13 ble årsregnskapet for 2012 for Nordkraft–konsernet lagt fram med et overskudd på 3,7 mill kr og en balansesum på 3.266 mill kr. Styret anbefaler overfor generalforsamlingen å godkjenne regnskapet med et utbytte for 2012 på 75 mill kr.

 • Nordkraft selger sin andel av Funn IT

  Nordkraft selger sin 50 prosent eierandel avFunn IT til ForteNarvik. Med dette er Funn IT heleid av investeringsselskapet ForteNarvik.

 • Arbeidet med Ånstadblåheia vindpark trappes opp

  Vesterålskraft Vind styrkes nå for å prosjektere Ånstadblåheia vindpark i Sortland kommune. Det skjer ved at selskapet tilføres mer kapital og kompetanse fra Nordkraft Vind. Målet er å kunne fatte investeringsbeslutning ved årsskiftet 2013-2014. Samtidig overtar Vesterålskraft Produksjon småkraftprosjektet Tverrelva for realisering i egen regi.

 • Konsesjon til å bygge Sørfjordfjellet vindpark

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til Nordkraft Vind AS til å bygge ut Sørfjordfjellet vindpark i Tysfjord kommune. Sørfjordfjellet er et stort vindprosjekt, som kan gi produksjon på ca. 250 GWh i året. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 500 husstander, og er ca. 2,5 ganger større enn vindparken på Nygårdsfjellet.

 • 1 million kr gir medvind til kultur og idrett

  1 million kroner skal nå fordeles til kultur og idrett i Narvik kommune. Dette er en del av samfunnspakken fra Nordkraft Vind som følge av utbygginga av Nygårdsfjellet vindpark.

Postadresse:
Nordkraft AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no